Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Fem zet zich meestal in voor een vast aantal uren per week of maand, waar ze van tevoren afspraken over maakt. Haar inzet wordt meestal gefinancierd vanuit:

  • een raamovereenkomst met de gemeente. Fem heeft een contract met de gemeente Oss en werkt hard aan contracten met andere gemeenten;
  • het persoonsgebonden budget (PGB) van de cliënt;
  • budgetten van scholen of andere (zorg)organisaties
  • privégeld van individuele cliënten of hun ouders;